Verhoging Theunisbrug en aanleg Duvelsplein

10-07-2020

Infomoment werken Theunisbrug voor ondernemers

15-06-2020

Stad maakt fietsverbinding langs Albertkanaal veiliger

10-06-2020

Update werken Merksemsebaan: Nutsbedrijven nog tot augustus aan zet

04-06-2020

Theunisbrug: eerste twee brugdelen in laatste rechte lijn naar afwerking

19-05-2020

Start werken dubbelrichtingsfietspad langs de Houtlaan te Wijnegem

18-05-2020

Werf Theunis-brug: een unieke blik vanuit de lucht

02-04-2020

Ontmoet gebiedsmanager Hans Maes

02-04-2020

Masterplan Merksem-Zuid: meer kwalitatieve ruimte op kanaalkant

20-03-2020