Jenne Meyvis, de nieuwe gebiedsmanager

Ik ben Jenne Meyvis en sinds half oktober 2023 aan de slag als gebiedsmanager van Kanaalkant waar ik in de voetsporen treed van Hans Maes  die ervoor gekozen heeft een nieuwe uitdaging bij de stad Antwerpen aan te gaan. De voorbije jaren heeft het samenwerken met de gemeente Hemiksem rond ruimtelijke ordening in een lokale industriële omgeving mijn interesse en respect voor de bedrijfswereld en zijn ondernemers in die mate aangewakkerd dat ik zonder enige twijfel de overstap naar deze nieuwe functie heb gemaakt. Als gebiedsmanager van Kanaalkant streef ik ernaar een aanspreekpunt te zijn voor de ondernemers in deze regio en tegelijkertijd de samenwerking tussen de bedrijven en de overheid verder uit te bouwen binnen de krijtlijnen van het actieplan. Ik ben nog volop bezig met het inwerken in het dossier Kanaalkant, maar ik vind het ook belangrijk deze informatie in de loop van de komende maanden aan te vullen met een bedrijfsbezoek waar ik de gelegenheid krijg persoonlijk kennis te maken met de ondernemer en zijn bedrijfsactiviteiten. Ondertussen kan u mij alvast contacteren indien u met vragen zit, belangrijke bedrijfsontwikkelingen wil doorgeven of een probleemsituatie wil aankaarten.

jenne.meyvis@pomantwerpen.be
03/240 68 51
M: 0485 54 37 62