9/3 : ontbijtsessie gebiedsanalyse warmte-elektriciteit

Herinner je je nog onze bijeenkomst op 12 oktober 2021 waar de opstart van de gebiedsanalyse warmte-uitwisseling in de gemeentes Schoten en Wijnegem werd aangekondigd? Dan ben je nu allicht benieuwd naar de resultaten hiervan.

Dankzij jouw waardevolle input heeft VITO de voorbije maanden de mogelijkheden onderzocht om restwarmte in te zetten voor klimaatneutrale verwarming van gebouwen, woningen en processen.

Nu deze studie is afgerond, willen we graag de bevindingen met jou delen op een tweede ontbijtsessie in Wijnegem op woensdag 9 maart 2022 tussen 8 en 10 uur.

Maar er is nog meer nieuws ! We willen ook graag inspelen op de groeiende belangstelling om eigen geproduceerde elektriciteit te kunnen delen. Vito vertelt ons alvast meer over de opstart van een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden om een energiegemeenschap op te zetten waarbij stromen van hernieuwbare elektriciteit worden uitgewisseld en/of opgeslagen.

 Wil je meer weten of zit je met concrete vragen? Mis dan dit infomoment niet. Ook ditmaal hopen we te mogen rekenen op jouw input.

Noteer woensdag 9 maart alvast in je agenda en schrijf je uiterlijk vrijdag 4 maart as  in via deze link:
https://bit.ly/ontbijtsessieinschrijven

Praktisch:

  • Op locatie: Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis Wijnegem, Turnhoutsebaan 199
  • Programma:
    • 08.00 ontvangst met koffie en koek
    • 08.30 presentatie van VITO na korte kadering van Kanaalkant & R_aces
    • 09.30 vragenronde
    • 10.00 voorzien einde

Dit initiatief kadert in het EU Horizon 2020 project races.eu & bekijk ook zeker even dit filmpje 

Heel graag tot dan!

kanaalkant partnerschap