Theunisbrug: eerste twee brugdelen in laatste rechte lijn naar afwerking

In de strijd tegen COVID-19 werden eind maart alle werkzaamheden aan de Theunisbrug stilgelegd. Een aantal cruciale werken liepen door de veiligheidsmaatregelen en het sluiten van de grenzen enkele weken vertraging op. Dat betekent echter niet dat de aannemer volledig heeft stilgezeten. De voorbije weken zijn de werken beperkt hervat en zijn die activiteiten waarbij de arbeiders voldoende afstand konden bewaren beetje bij beetje terug opgestart.  Ondertussen zochten we naar aangepaste werkmethodes om de nieuwe bruggen verder af te kunnen werken en namen we de planning opnieuw onder de loep. Zo konden er steeds meer activiteiten starten en is de aannemer ondertussen opnieuw volledig operationeel.

De afwerking van de eerste twee brugdelen gaat dus weer op volle kracht vooruit. De eindspurt is ingezet. We doen er alles aan om de trambrug en oostelijke wegbrug voor verkeer richting Merksem begin juli klaar te hebben. Van vrijdag 4 juli tot woensdag 8 juli vindt ‘de grote switch’ plaats en zetten we alle verkeer om van de oude brug naar de nieuwe brugdelen. Zowel auto- en vrachtverkeer, de trams als fietsers en voetgangers zullen dan voor het eerst over de nieuwe bruggen rijden.

De oude brug, waar nu het verkeer nog overheen gaat, kan vervolgens in het weekend van 11 en 12 juli afgebroken worden, zodat er ruimte is voor de bouw van het derde en laatste brugdeel, de wegbrug voor voetgangers, fietsers en autoverkeer richting Deurne. Tegelijkertijd starten we in juli ook met de volledige heraanleg van het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan met de Minister Delbekelaan.  Het kruispunt wordt omgevormd tot het Duvelsplein.

Meer info via volgende link.