Werken omgeving Hoogmolenbrug – Metropoolstraat in 2022

Nieuwe Hoogmolenbrug bijna klaar

De werken aan de nieuwe Hoogmolenbrug naderen stilaan hun einde. Zonder onvoorziene omstandigheden kan je binnen een maand voor het eerst over de nieuwe brug rijden. Tot die tijd moet de aannemer wel nog wat werk verzetten, waardoor de verkeerssituatie op en rond de brug een paar keer verandert. In deze nieuwsbrief geven we je graag de planning mee voor de komende weken, tot de openstelling van de nieuwe brug.

13 juni: start afbraakwerken oude brug
Op maandag 13 juni gaat de oude brug dicht voor het verkeer en start de aannemer met de voorbereidingen voor de afbraak. Fietsers kunnen dan meteen over de nieuwe brug het kanaal oversteken en via de nieuwe fietsverbinding naar de Papenaardekenstraat om aan te sluiten op de bestaande fietsomleiding.

Voor auto- en vrachtverkeer is dan tijdelijk geen doorgang over het kanaal mogelijk. 

  • De nieuwe brug is wel klaar, maar de Metropoolstraat is aan beide kanten van de nieuwe brug onderbroken. Aan de kant van de Kruiningenstraat werken drie aannemers tegelijk aan de nutswerken, de aanleg van riolering en de bouw van de nieuwe kademuur. De aannemer van de brug start op 13 juni met de afbraak van de oude brug, waardoor de Metropoolstraat onder de oude brug is afgesloten. 
  • Het tijdelijke eenrichtingsverkeer op de Albertkanaalbaan verdwijnt, zodat lokaal verkeer via die weg van en naar Schoten kan rijden. 
  • Tegelijk met het afsluiten van de oude brug, gaat ook de middenberm op het kruispunt Deurnesteenweg – Merksemsebaan toe. Voorlopig gebeurt dit met een tijdelijke afsluiting. In augustus volgt de definitieve afsluiting. 

 

18 juni: sloop oude brug
In het weekend van 18-19 juni staat de sloop van de oude brug gepland. Het brugdek over het kanaal gaat dan tegen de vlakte. Omdat de brug dan al enkele dagen afgesloten is, is er geen bijkomende verkeershinder door deze werken. 
Tussen 20 en 24 juni verdwijnt ook het bruggedeelte boven de Metropoolstraat.

24 juni: autoverkeer mogelijk over de nieuwe brug
Op vrijdag 24 juni gaat de nieuwe brug open voor het autoverkeer en is het nieuwe kruispunt op de Merksemsebaan volledig in dienst. Aan de kant van Schoten kan je vanaf de brug enkel naar de Hoogmolendijk rijden. De Metropoolstraat tussen de nieuwe brug en de Kruiningenstraat blijft afgesloten voor het doorgaand verkeer. Daar is enkel bestemmingsverkeer voor de bedrijven mogelijk. 

kanaalkant partnerschap