Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer

Nieuwe oproep Pendelfonds 2022

Het Pendelfonds is een Vlaams subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autogebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen. Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters start op 2 mei 2022 een nieuwe oproep. Werkgevers kunnen ten laatste op woensdag 1 juni 2022 een dossiernummer aanvragen en ten laatste op donderdag 1 september 2022 een subsidievraag indienen. 

Elke provincie heeft een Provinciaal Mobiliteitspunt voor bedrijven en private instellingen. Ze ondersteunen hen bij problemen met woon-werkverkeer en als ze hun bedrijfslocatie duurzamer willen organiseren. Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen helpt je ook bij het indienen van een dossier. Je kan met al je inhoudelijke vragen over je project bij ons terecht. 

Wie kan een dossier indienen?

·        Bedrijven (of groepen van bedrijven) en andere private organisaties (of groepen van private organisaties)

·        Lokale of provinciale overheden in samenwerking met een private partner (in dit geval moet het grootste deel van de subsidie naar de private partner gaan)

Voorwaarden voor indieners

·        Samen minimum 10 werknemers vertegenwoordigen

·        Vestiging(en) hebben die gelegen zijn in Vlaanderen

De nieuwe oproep van het Pendelfonds is specifiek gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren. De oproep heeft extra aandacht voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen. Kleine en middelgrote bedrijven worden extra aangemoedigd om een project in te dienen.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

1.    Infrastructurele ingrepen die functionele verplaatsingen met de (elektrische) fiets of met voortbewegingstoestellen faciliteren zoals weginfrastructuur, oplaadpunten, douches en lockers, maar geen fietsenstallingen

2.    De aankoop en leasing van (elektrische) plooifietsen en (elektrische) bedrijfsvoortbewegingstoestellen

3.    Het gebruik van fietsdeelsystemen

4.    Kosten voor onderhoud van (elektrische) plooifietsen en elektrische voortbewegingstoestellen

5.    De aankoop van uitrusting voor (elektrische) fietsers en (elektrische) voortbewegingstoestellen, meer bepaald fietsregenkledij, helmen, fietshesjes, zadelhoezen, fietstassen en fietssloten

6.    Projectcoördinatiekosten

7.    Vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken

Hoe een aanvraag opstarten en timing

De focus van het Pendelfonds ligt op het potentieel autosolisten dat de overstap kan maken naar duurzamer woon-werkverkeer. Dit potentieel overstappende autosolisten wordt berekend op basis van het adres van het bedrijf en de adressen van de werknemers.

Vragen en begeleiding

Heb je vragen over het Pendelfonds of wens je gratis begeleiding bij de uitwerking van je subsidieaanvraag? Contacteer dan het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen.

ChrisDankaertDevlaamsewaterweg
kanaalkant partnerschap