Kanaalkant, de tweede grootste bedrijvenzone van de provincie Antwerpen. Het gebied in de omgeving van het Albertkanaal in Wijnegem, Schoten en Antwerpen. Vaak net iets minder gekend dan de grootste industriezone van de provincie Antwerpen, de Antwerpse haven, maar daar willen wij van Kanaalkant verandering in brengen.

De overheid maakte een toekomstplan op voor de bedrijvenzone en vormt nu een Kanaalkant-partnerschap van de volgende overheden: Wijnegem, Schoten, Antwerpen, de Vlaamse Waterweg, provincie Antwerpen en POM Antwerpen.

Het toekomstplan is gekoppeld aan overheidsinvesteringen om het gebied te moderniseren. Zo is er gestart met de verbreding van het Albertkanaal,  een verhoging van de bruggen en de heraanleg van verschillende kruispunten. Nieuwe (fiets)wegen worden/zijn gerealiseerd.

De bedrijven van Kanaalkant spelen een cruciale rol. Samen met hen komen tot een herontwikkeling, dat is het doel. In totaal spreken we over 400 hectare bedrijvigheid met een 600-tal bedrijven. Hierbij is het centraal gelegen Albertkanaal ongetwijfeld één van de grote troeven en het uithangbord van Kanaalkant. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal namelijk de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. De realisatie van een klimaatrobuust circulair bedrijventerrein, daar gaan we voor, samen met de bedrijven!

Om het bedrijfsleven op Kanaalkant bijkomend te ondersteunen, is er de gebiedsmanager van Kanaalkant: hét contactpunt van Kanaalkant.

Kanaalkant is een buitengewoon interessant gebied: strategisch gelegen, op een steenworp van stedelijk gebied.

Reden genoeg om een Kanaalkant-partnerschap te vormen tussen Wijnegem, Schoten, Antwerpen, de Vlaamse Waterweg, provincie Antwerpen en POM Antwerpen.

Partners kanaalkant

Gemeente Wijnegem

“Als we onze blik naar de toekomst werpen, kunnen we via bovenlokale samenwerking zoals kanaalkant gezamenlijke doelen nastreven in domeinen zoals mobiliteit en duurzaamheid. Het futureproof maken van de bedrijventerreinen is voor Wijnegem één van de prioriteiten. Hiervoor rekenen we op de gebiedsmanager Kanaalkant. Bovendien heeft Wijnegem op deze manier een directe lijn met haar ondernemers.”
-Leen Wouters, Schepen lokale economie

Gemeente Schoten

“Kanaalkant werkt over de grenzen van de verschillende gemeenten en districten heen. En dat is prima. Want het is van groot belang dat er in economische en mobiliteitsdossiers rond het Albertkanaal vlot wordt samengewerkt vanuit een overkoepelende visie en met een gemeenschappelijk doel. We dragen vanuit Schoten ons steentje daar zeer graag toe bij.”
– Maarten De Veuster, burgemeester Schoten

Stad Antwerpen

De stad werkt aan een stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. In het
Antwerpen van morgen zijn de stad en de haven goed bereikbaar en gebeuren verplaatsingen slim en vlot. Ook wanneer de stad en de economie groeien. Met toekomstgerichte infrastructuur en slimme alternatieven blijft Antwerpen en
zijn haven leefbaar en bereikbaar. 
Voor de zone rond het Albertkanaal zorgen een reeks doordachte ingrepen op het vlak van mobiliteit, leefbaarheid, groen en ruimtelijke inrichting voor een verdere groei van het hele gebied.

De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg is als waterwegbeheerder van het Albertkanaal de trekker van de volgende werken op kanaalkant: versterking van de kades en de oever, verbreding van het Albertkanaal en verhoging van de bruggen. Om tot kwalitatieve realisaties te komen is een doorgedreven afstemming een absolute voorwaarde. Via kanaalkant is dit gegarandeerd. ” – Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder

Provincie Antwerpen

“Als provincie nemen wij een strategische rol op in dit verhaal. De visie voor Kanaalkant is vertaald in een toekomstplan waarin wij als provincie het voortouw hebben genomen om de verschillende de visies te bundelen en de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Vandaag in Kanaalkant staan we mee aan het stuur door te monitoren dat alle overheden op dezelfde lijn blijven staan.”  – Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening

POM Antwerpen

“POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen wil bedrijven vooruit helpen, ook op Kanaalkant. Als allereerste startte POM in 2006 met het project Herwaardering Albertkanaal. Steeds was samenwerking een sleutelwoord om de grote uitdagingen van Kanaalkant aan te pakken. In 2018 wierf POM een gebiedsmanager aan in naam van de partners. Dit om de samenwerking tussen de bedrijven in kanaalkant en de overheden verder vorm te geven. POM zet zich in om van Kanaalkant hét voorbeeld te maken van een klimaatrobuust, circulair bedrijventerrein waar bedrijven ruimte hebben om te ondernemen en te investeren.” – Ludwig Caluwé, voorzitter POM Antwerpen