De herontwikkeling van de Milcobel site in Schoten nadert. Kanaalkant reikt de hand.

Kanaalkant en haar partners steken de hand uit naar de toekomstige, nieuwe eigenaar. De verwachtingen zijn hoog om de herontwikkeling van de Milcobel site mee in goede banen te leiden.

Milcobel sluit op korte termijn haar Schotense site. Een monument verlaat Kanaalkant. Wie volgt Milcobel op? Wat staat er te gebeuren in het tweede grootste watergebonden bedrijventerrein van de provincie Antwerpen? Kanaalkant maakt zich klaar om samen met de nieuwe eigenaar actief werk te maken van de vier troeven van deze site: grootschaligheid, watergebondenheid, mobiliteit en duurzaamheid.

De toekomstvisie voor Kanaalkant wil de kwaliteit van deze industriezone verhogen op basis van deze troeven. Voor het realisatietraject opteren de overheden resoluut voor een samenwerking met het bedrijfsleven. De krijtlijnen uit de toekomstvisie voor de invulling van de Milcobel site zijn duidelijk. Mobiliteit, duurzaamheid, watergebondenheid en grootschaligheid staan hierin centraal. Welke concrete opportuniteiten ziet Kanaalkant voor een samenwerking met de toekomstige eigenaar?

We nemen één voor één elke troef kort onder de loep.

  • De site is ideaal voor het vestigen van grote bedrijven. De schaarste aan bedrijfsruimte in het Antwerpse is al erg lang problematisch, grote aaneensloten percelen die vrij komen zijn een zeldzaamheid. Deze site is dus een absolute troef voor kandidaten met de grote ruimtevraag die vandaag steeds moeilijker hun plaats vinden. Een kandidaat die een grote site nodig heeft, zal zich hier snel thuis voelen.
  • De tweede maar net zo belangrijke troef van de site én heel Kanaalkant vormt de aanwezigheid van het Albertkanaal. Deze waterweg zal in de toekomst nog meer aan belang winnen. De Vlaamse waterweg is op dit moment vele miljoenen aan het investeren om het gebruik van deze waterweg te maximaliseren. De site van Milcobel is een van de weinige plaatsen in Kanaalkant die uitermate geschikt zijn voor de vestiging van intensief watergebonden bedrijvigheid. Het is belangrijk dat deze site gebruikers en kandidaten verwelkomt die het Albertkanaal gebruiken in hun ‘supply chain’ .
  • Naast de mogelijkheid voor ontsluiting via het water, is de ontsluiting via de weg ook net zo belangrijk. Het partnerschap Kanaalkant wil de nodige initiatieven nemen om de volledige bedrijvenzone te optimaliseren. Een mobiliteitsstudie bracht de kansen hiervoor al in beeld. Uit deze studie blijkt de noodzaak om op termijn de Belcrownlaan door te trekken naar de Melkerijstraat. Bij de herontwikkeling van de site wordt dit dus best ineens gerealiseerd.
  • Een klimaatrobuuste Kanaalkant waarin bedrijven hun activiteiten blijven uitvoeren op een duurzame manier is belangrijk voor het overheidspartnerschap. Samenwerking tussen bedrijven rond hernieuwbare energie is ‘the way to go’. Maar ook op vlak van waterbuffering en hittestress zijn er heel wat winsten te realiseren. De waterloop Klein Schijn ruimte geven op de site is cruciaal voor de waterhuishouding. Bijkomende buffering zal wateroverlast in het ruimere gebied voorkomen. Het verkoelend effect van water helpt bovendien om de gevolgen van de toename aan droge, warme zomers te temperen.
kanaalkant milcobel

Om de toekomstvisie te vertalen naar concrete realisaties, in een co-creatie met het bedrijfsleven, werd een gebiedsmanager voor de Kanaalkant aangesteld. Als vertrouwenspersoon voor zowel bedrijven als overheid, ondersteunt de gebiedsmanager de herontwikkeling van de bedrijfssites, in functie van de vooropgestelde kwaliteitsverhoging van het gebied.

Hans Maes, de gebiedsmanager van de Kanaalkant verwoordt het als volgt: “We streven ernaar om de gedragen visie van Kanaalkant in een goed partnerschip verder uit te werken waarbij we u wegwijs kunnen maken om tot een haalbaar project te komen. Het Kanaalkant-loket staat stand-by voor al uw vragen, maak hier gebruik van en contacteer me op hans@kanaalkant.be.”

Kandidaat overnemers voor de Milcobel site worden dan ook sterk aangeraden om zich te informeren bij de gebiedsmanager.