Downloadzone

 

Het kaderplan Kanaalkant bestaat uit een toekomstplan én een actieplan.
Het kaderplan voorziet een gewenste ruimtelijke structuur voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein langs het Albertkanaal en haar directe omgeving.
Concrete voorstellen en afspraken zijn dan weer vastgelegd in het actieplan

Het kaderplan (zoals de naam al zegt) vormt een kader voor de verdere besluitvorming, zoekt vanuit een gebiedsgerichte aanpak
naar afstemming met de andere projecten en formuleert hiervoor aandachtspunten. 

Hieronder kan je deze en andere documenten downloaden.

 

mobiliteitsstudie

Kanaalkant

Mobiliteitsstudie Bedrijfszone Bosuil

Kanaalkant

Belangrijkste werken en projecten

Kanaalkant

Kaderplan – Actieplan

Kanaalkant

Overzichtskaart projecten kanaalkant

Kanaalkant

Duurzame herinrichting: conceptstudie

Kanaalkant

Kaderplan – visienota