Wie maakt er de oversteek via de ecostrook op de Hoogmolenbrug?

Via het gebiedsprogramma Groen Kruis coördineert provincie Antwerpen het onderzoek naar welke dieren het Albertkanaal oversteken via de daartoe aangelegde ecostrook

De nieuwe Hoogmolenbrug over het Albertkanaal heeft een speciale ecostrook. Via deze ecostrook kunnen naast fietsers en autoverkeer sinds 2022 ook dieren het kanaal oversteken tussen Schoten en Wijnegem. De Vlaamse Waterweg legde de ecostrook aan op vraag van Groen Kruis dat in het noordoosten van Antwerpen groene verbindingen creëert voor mens en dier. Met het park van Schoten aan de noordzijde en Bremweide en Ertbrugge aan de zuidzijde, verbindt de ecostrook van de Hoogmolenbrug drie belangrijke groengebieden in de regio.

De provincie Antwerpen coördineert de monitoring van de ecostrook om de effectiviteit ervan op te volgen en om na te gaan welke dieren gebruik maken van de ecostrook. Bedoeling is om op een wetenschappelijke manier verschillende soortengroepen gedurende meerdere jaren te monitoren, denk aan amfibieën en reptielen, marterachtigen, muizen, vleermuizen tot de grotere zoogdieren. Hiervoor werkt de provincie Antwerpen samen met vrijwilligers van Natuurpunt en GruunRant, stagestudenten van de Universiteit Antwerpen en bedrijven in de buurt. 

Hoofddoel van de monitoring is de opvolging en bijsturing van de effectiviteit van deze bermbrug. De stedelijke omgeving van de ecostrook en de  combinatie met autostrook en fietsstrook op een brugdek zijn uniek in Vlaanderen, wat monitoring extra interessant maakt.  Nevendoel is om de bevindingen te gebruiken om mogelijk gelijkaardige natuurverbindingsprojecten in de provincie te faciliteren. In een sterk verstedelijke omgeving is een volwaardig ecoduct sowieso geen optie. Door aan een nieuwe of bestaande brug voor ‘menselijke’ mobiliteit ook een ecostrook voor dieren toe te voegen, is er minder ruimtebeslag en kan de ecostrook een interessant (en relatief goedkoop) alternatief zijn voor een ecoduct.  

1 “Groen Kruis is een gebiedsprogramma onder coördinatie van de Provincie Antwerpen, in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen, Agentschap voor Natuur en Bos, Departement Omgeving, de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeenten Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem.” 

kanaalkant partnerschap