Interviewreeks: Philip Paelinck, Nijverheidskring aan het woord

“Aan troeven voor Kanaalkant geen gebrek maar er zijn ook uitdagingen waar we samen onze schouders onder dienen te zetten.”

philip paelinck nijverheidskring

Sinds januari van dit jaar is Philip Paelinck voorzitter van de bedrijvenvereniging De Nijverheidskring. Kanaalkant vroeg hem hoe hij als voorzitter het verschil wil maken, wat de uitdagingen en troeven zijn en wat Kanaalkant en de Nijverheidskring voor elkaar kunnen betekenen.

-Philip, kan je De Nijverheidskring, een van de oudste bedrijvenverenigingen van het land, even voorstellen?
“De Nijverheidskring bestaat ondertussen 122 jaar. In gans Vlaanderen is het inderdaad een van de oudste bedrijvenkringen. We vertegenwoordigen de economische en sociale belangen van de bedrijven rond het Albertkanaal in Merksem, Schoten en Deurne. Vandaag vertegenwoordigen we een 90-tal bedrijven. De grote bedrijven in de omgeving zoals Paniflower, Brabomills, Bosto,… zijn allemaal lid, aangevuld met een aantal kleinere ondernemingen. Het is een combinatie van industriële, diensten- en interimbedrijven, bedrijven die websites maken, met digitalisering bezig zijn, banken,enz. Deze verscheidenheid houdt in dat we een grote stabiliteit hebben binnen de groep. Ze zijn allemaal blij om elkaar regelmatig te kunnen ontmoeten. Deze formule draait om twee zaken: enerzijds het bouwen van netwerken door middel van evenementen waarop we een spreker uitnodigen aangevuld met een etentje. Dat is kennis delen. Dat kan gaan over een HR-thema, artificiële intelligentie of telewerken. We trachten altijd een actueel thema te kiezen. Het tweede aspect is de collectieve belangen verdedigen. Dat kan een gezamenlijk probleem zijn dat we moeten aanpakken naar de overheid toe of naar Kanaalkant. Bijvoorbeeld het mobiliteitsprobleem of het onveiligheidsgevoel in de buurt. Vanuit dat netwerkdelen helpen we elkaar. Samengevat ligt onze focus op het netwerkgebeuren en anderzijds belangenverdediging en dat lukt aardig”.


“Ik heb het gevoel dat met gebiedsmanager Hans Maes mee aan het roer er meer middelen worden ingezet. Hij is ook heel toegankelijk. We moeten de brug met Kanaalkant versterken”.

– Hoe wil je als voorzitter het verschil maken?
“Enerzijds wil ik de kring laten groeien en toch ook nog meer inzetten op netwerken. Er zijn nog zoveel meer bedrijven die we kunnen aantrekken. We hebben een nieuwe website en via sociale media wil ik nog iets meer communiceren met de bedoeling om meer leden te genereren. Zo wordt ons platform een stuk groter en kunnen we nog meer inzetten op het laten meedenken vanuit de bedrijven. Kennis maken met elkaar, kennis delen en samenzijn. We hebben een gedreven bestuur en dat maakt het mooi. Dus focus op kennis, netwerkdelen en de samenwerking tussen bedrijven versterken”.

-Wat zijn de belangrijkste troeven en uitdagingen voor deze industriezone?
“Een belangrijke troef is de nabijheid van de haven en natuurlijk het kanaal. Als je die twee met elkaar kan verbinden, betekent dit voor
elk bedrijf een ongelooflijke troef. Daarnaast hebben we heel veel grote bedrijven die elkaar kunnen versterken naar tewerkstelling toe, onder aanneming in diensten, enz. Dat is zeker voor mij een belangrijke troef. Aan troeven geen gebrek dus, maar er zijn ook uitdagingen. Mobiliteit is er daar een van. Dat kan voor een stuk opgelost worden door het kanaal meer te gebruiken, een shift van het vervoer naar het water. Ook voor de honderden mensen die hier werken zijn er tal van mogelijkheden om voor andere vervoermodi te kiezen. Andere uitdagingen zijn onder meer het gebied aantrekkelijker maken en vergroenen, de uitstraling en de leefbaarheid verbeteren door een samengaan van werken en wonen. Er is ook het veiligheidsgebeuren. Vanuit De Nijverheidskring zijn we een BIN (Buurt Informatie Netwerk)- project aan het opstarten. We willen camera’s plaatsen en doen daarvoor een oproep naar de overheid. Daar is nog werk aan, maar het zijn mooie uitdagingen. Ik heb het gevoel dat met gebiedsmanager Hans Maes mee aan het roer er meer middelen worden ingezet. Hij is ook heel toegankelijk. We moeten de brug met Kanaalkant versterken”.

-Hoe kan de samenwerking met Kanaalkant de bedrijven vooruithelpen?
“Ik denk onder meer aan het opstarten van projectgroepen rond bepaalde thema’s. Kanaalkant moet de bedrijven leren kennen, waar
zitten ze mee? Van ons uit kunnen we de bedrijven samenbrengen. Hans Maes probeert ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn op onze
activiteiten. Dat is positief. Samen kunnen we kleine successen boeken. Communicatie is ook heel belangrijk. Vanuit Kanaalkant is er een duidelijke missievisie en die moeten we proberen omzetten in de praktijk. Mensen weten graag waar ze aan toe zijn en wat het gemeenschappelijk doel is. Dat apparaat staat er nu, laten we het dan ook gebruiken. De theorie omzetten in praktijk, successen boeken en die delen. Een plus een kan dan drie worden. Kanaalkant bestaat, maar als je nagaat hoeveel bedrijven het kennen, dan ga je verschieten. We moeten de bedrijven nog meer bereiken via sociale media zoals Facebook en LinkedIn”.

-Hoe kan De Nijverheidskring Kanaalkant helpen?
“Er zijn een zeshonderd bedrijven in de kanaalzone. Laat ons die in kaart brengen en hen het nieuws brengen. Er is nog potentieel om te groeien. Kanaalkant en De Nijverheidskring is een combinatie die langs twee kanten werkt. Elk bedrijf heeft zijn noden, maar gezamenlijk kunnen we bijvoorbeeld iets aan duurzaamheid doen. We moeten ambitie durven tonen om het verschil te maken. We moeten onze leden nog meer activeren om samen die kleine successen te boeken”.

Philip Paelinck
Nijverheidskring
www.nijverheidskring.be