Masterplan Merksem-Zuid: meer kwalitatieve ruimte op kanaalkant

Met de opstart van het masterplan Merksem-Zuid willen de stad Antwerpen en het district Merksem de uitdagingen en noden van de omgeving rond Merksem ’t Dokske en Kop van Merksem in kaart brengen. Dit masterplan richt zich op een kwalitatief en veilig openbaar domein, een betere wijkcirculatie voor zwaar vrachtverkeer in een dicht woongebied en een goede mix van en evenwicht tussen wonen en bedrijvigheid langs de kades van het Albertkanaal en ’t Dokske. Het masterplan zorgt ervoor dat reeds geplande projecten in Merksem-Zuid beter op elkaar worden afgestemd. Een ander aandachtspunt is een voldoende uitwisseling met grote infrastructuurprojecten rond het gebied. De principes van het kaderplan Kanaalkant worden uiteraard in het masterplan meegenomen. Concreet: Het college keurde op 20 maart 2020 de opstart van het masterplan Merksem-Zuid goed. Dit jaar wordt er een ontwerpteam gezocht. In 2021-2022 werken zij hun visie verder uit. De bewoners en bedrijven zullen ook betrokken worden tijdens dit proces. De verwachting is dat de resultaten van het masterplan bekend zijn in 2023. Meer info