Merksemsebaan: afwerking kruispunt Bijkhoevelaan vanaf maandag 15 maart

De werken aan de zuidzijde van de Merksemsebaan lopen op hun einde. Tussen de gemeentegrens met Antwerpen en de Deurnesteenweg rijdt verkeer al op de nieuwe rijweg. In de zone vanaf de Deurnesteenweg tot net voorbij de Bijkhoevelaan zijn de werken bijna klaar.

Vanaf maandag 15 maart vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de Bijkhoevelaan. De rijweg, fietspaden en oversteekplaatsen worden heraangelegd. De Bijkhoevelaan blijft toegankelijk tijdens de werken.

Toegang tot Bijkhoevelaan blijft beschikbaar

Vanaf maandag 15 maart neemt de aannemer een deel van het kruispunt in. Tot begin april werken we aan de oostzijde van het kruispunt (zijde Donckers). Daarna wisselen we naar de westzijde (zijde Desco).

  • Voetgangers en fietsers: voor de zachte weggebruiker wijzigt niets. Fietsers en voetgangers blijven in beide richtingen aan de overzijde van de Merksemsebaan. Er kan nog steeds worden overgestoken aan de Bijkhoevelaan. De straat blijft ook toegankelijk, te voet of met de fiets.
  • Gemotoriseerd verkeer:
    • Door in fases te werken blijft de straat in beide richtingen bereikbaar voor lokaal verkeer, via een versmalde toegang. Gemotoriseerd verkeer kan de straat beurtelings in- en uitrijden. Tijdelijke verkeerslichten regelen het verkeer op het kruispunt.
    • Voor verkeer op de Merksemsebaan wijzigt niets tijdens deze werken. Autoverkeer heeft in elke rijrichting één rijstrook ter beschikking.
  •  Handelaars en bedrijven blijven bereikbaar voor klanten, medewerkers en leveranciers want lokaal autoverkeer kan de straat altijd inrijden.

 

Vooruitblik en overzicht

Als alles volgens planning loopt, zijn de werken aan de Bijkhoevelaan midden april afgewerkt. Op hetzelfde moment zijn ook de werken aan de zuidkant van de Merksemsebaan klaar (vanaf de Deurnesteenweg tot net voorbij de Bijkhoevelaan), samen met die aan de noordzijde (tussen Deurnesteenweg en gemeentegrens Antwerpen).

Midden april start AWV met de laatste werken aan de noordkant van de Merksemsebaan. De noordelijke kruispunttak van de Deurnesteenweg is eind mei aan de beurt.

 

werken merksemsebaan kanaalkant