Update werken Merksemsebaan: Nutsbedrijven nog tot augustus aan zet

Herinrichting Merksemsebaan start zeker in september

Begin dit jaar voorzag het agentschap om vanaf juni de weginfrastructuur te vernieuwen. Omdat de nutswerken vertraging opliepen omwille van COVID-19 schuift de start op tot na het bouwverlof. Een exacte aanvangsdatum kunnen we momenteel nog niet meedelen. Zeker is wel dat de hoofdwerken uiterlijk in september aanvatten. 

Fluvius en water-link tot medio augustus aan de slag

Beide nutsbedrijven beëindigen hun werken in de loop van augustus. Aan de zuidzijde (kant Deurne) legt Fluvius nog tot het bouwverlof nieuwe leidingen aan. Aan de overzijde (weghelft naar Antwerpen) renoveert water-link een belangrijke hoofdtoevoer voor drinkwater. Om de planning te halen, werkt water-link mogelijk verder tijdens het bouwverlof. In augustus, na het bouwverlof, staan de laatste overkoppelingen op de agenda. Deze gebeuren met minimale hinder voor het verkeer.

Fietsers richting Wijnegem vanaf 2 juni op rechtse rijstrook Merksemsebaan

Volgende week dinsdag neemt Fluvius het fietspad en de parkeerstrook aan de zuidzijde van de Merksemsebaan in (weghelft richting Wijnegem). Vanaf de gemeentegrens met Antwerpen tot iets voor de bypass naar de Deurnesteenweg krijgt de fietser een afgescheiden plaats op de rechterrijstrook. Autoverkeer rijdt hier dan enkel op de linkerrijstrook.

Autoverkeer rijdt in elke richting op één rijstrook langs de werfzone

Voor gemotoriseerd verkeer wijzigt de huidige verkeerssituatie op de Merksemsebaan niet. In beide richtingen rijd je telkens over één rijstrook voorbij de nutswerken. Op het kruispunt met de Deurnesteenweg blijven alle verkeersbewegingen mogelijk.

Op www.wegenenverkeer.be/wijnegem vind je de meer informatie over het project.

kanaalkant merksemsebaan update werken