Werf Theunis-brug: een unieke blik vanuit de lucht

De COVID-19 maatregelen hebben ook gevolgen voor de werken aan de Theunisbrug. De aannemer bestudeert welke activiteiten kunnen doorgaan op de werf, binnen het kader van de geldende maatregelen. Voor sommige werkzaamheden is het mogelijk om met een aangepaste methode te werken, voor sommige werkzaamheden is dat veel moeilijker tot onmogelijk. Intussen tonen we met […]

Ontmoet gebiedsmanager Hans Maes

Om ondernemers bij te staan met hun toekomstplannen en bezorgdheden aangaande het bedrijventerrein, is de gebiedsmanager er. Neem contact op met Hans. Hij maakt graag tijd vrij om jou te helpen. Met volgende vragen kan je terecht bij Kanaalkant: jouw uitbreidingsplannen, je bedrijf inschakelen in een klimaatrobuuste Kanaalkant, je zoekt een manier om gebruik te […]

Masterplan Merksem-Zuid: meer kwalitatieve ruimte op kanaalkant

Met de opstart van het masterplan Merksem-Zuid willen de stad Antwerpen en het district Merksem de uitdagingen en noden van de omgeving rond Merksem ’t Dokske en Kop van Merksem in kaart brengen. Dit masterplan richt zich op een kwalitatief en veilig openbaar domein, een betere wijkcirculatie voor zwaar vrachtverkeer in een dicht woongebied en […]