Driehoek sport

Voor Zone driehoek Sport staat economische herontwikkeling centraal. De geplande Oosterweelverbinding zal een grote impact hebben op dit gebied. Op korte termijn wordt deze economische zone al onder druk gezet omwille van recente werken: verbreding Albertkanaal, realisatie van de nieuwe Theunisbrug en de heraanleg van de omliggende kruispunten in de zone. Een sterke herstructurering van het gebied kan zorgen voor nieuwe functies, bijvoorbeeld functies die aansluiten bij de activiteiten van het Sportpaleis, voor het herstel van het omliggende stedelijk weefsel. Maar de locatie is evenzeer ideaal voor watergebonden bedrijvigheid, die er vandaag de dag al zijn.