Dokske van merksem

’t Dokske is de andere zone van Kanaalkant in Merksem. Een totale herontwikkeling is in deze zone niet aan de orde, integendeel. De zone wordt gekenmerkt door een groot aantal watergebonden voedingsbedrijven. Vele van deze bedrijven zitten hier reeds geruime tijd op hun plaats. In het masterplan Merksem Zuid, dat wordt opgestart in 2020, wordt deze zone meegenomen.