Den hoek

De zone Den hoek is het gedeelte van kanaalkant dat voor het grootste gedeelte in Wijnegem ligt. Komende tijd zal dit gebied gekenmerkt worden door de (voorbereidende) werken van de Hoogmolenbrug. Vandaag bestaat deze zone uit grootschalige bouwnijverheid en een recent ontwikkelde bedrijvenzone.