Het fietsend loket Kanaalkant

Op Kanaalkant onderneemt men.  Op kanaalkant investeert men.

Om een vinger aan de pols te houden én ondernemers bij te staan in hun bezorgheden, toekomstplannen en investeringen, … bestaat er het loket Kanaalkant. Meer zelfs, het loket is mobiel en komt ook bij u langs.

Neem contact op met de gebiedsmanager. Hij maakt graag tijd vrij om u verder te helpen. De gebiedsmanager wordt ondersteund door de verschillende overheden. Hij zal u in contact brengen met de juiste persoon/organisatie.

Stuur hem een bericht: hans.maes@pomantwerpen.be

Of bel hem: 03 240 68 76

Met volgende vragen kan u alvast terecht in het loket Kanaalkant:

  • Uw uitbreidingsplannen,
  • U wil meewerken om van Kanaalkant een klimaatrobuust bedrijventerrein te maken,  •
  • U zoekt een manier om gebruik te maken van vervoer over het kanaal,