Werken aan de Metropoolstraat zijn gestart

Vanaf 9 september 2019 zijn de voorbereidende werken gestart voor de verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van de Metropoolstraat. Het kanaal wordt hier gemiddeld 15 meter breder. Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook een nieuwe kaaimuur aangelegd.

Twee fases

Fase 1: 23 september 2019 – einde 2019 Tijdens deze fase is de Metropoolstraat volledig afgesloten voor het verkeer. De aannemer werkt van iets voorbij het kruispunt Kruiningenstraat tot net voorbij het opleidingencenter van VDAB. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding via de brug van de Houtlaan, Bisschoppenhoflaan en brug van den Azijn. Fietsers kunnen de werfzone passeren via de Liebiglaan.

Fase 2: begin 2020 – einde 2020 Tijdens fase 2 kan het verkeer altijd door, ofwel over de bestaande ofwel over de nieuwe rijweg. Het is mogelijk dat er op bepaalde stukken versmalde rijstroken worden toegepast of dat het verkeer beurtelings wordt geregeld met lichten. De aannemer werkt van iets voorbij het opleidingencenter van VDAB tot aan de Hoogmolenbrug.