over Kanaalkant

Iedereen kent de grootste industriezone van de provincie Antwerpen: de Antwerpse haven. De tweede grootste bedrijvenzone is vaak niet zo gekend: bedrijvenzone Kanaalkant! … Kanaalwat?

Kanaalkant is een partnerschap tussen verschillende overheden: Wijnegem, Schoten, Antwerpen, de Vlaamse Waterweg, de provincie Antwerpen en de POM Antwerpen. Samen werkten de partners een ambitieuze toekomstvisie uit, het Kaderplan Kanaalkant. Deze visie is gekoppeld aan grote overheidsinvesteringen om een modernisering van het gebied in te zetten.

De zone Kanaalkant strekt zich uit over delen van Wijnegem,  Schoten , alsook over delen van de stadsdistricten Merksem en Deurne. In totaal spreken we over 400 hectare bedrijvigheid met een 600-tal bedrijven. Hierbij is het centraal gelegen Albertkanaal ongetwijfeld een grote troef. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal namelijk de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. En het vrachtverkeer zal nog toenemen, met een voorkeur over het water.

Een diepgaande transformatie is ingezet. Meer info over de langetermijnsvisie en realisaties kan je vinden in de downloadzone, onder meer het Kaderplan Kanaalkant.

Niet alleen de overheid is aan zet, ook de aanwezige bedrijven spelen een cruciale rol. Samen komen tot een herontwikkeling van de zone, dat is het doel. Om de bedrijven bijkomend te ondersteunen, is er door de gebiedsmanager Kanaalkant het vliegend Loket Kanaalkant opgericht.

Kortom, Kanaalkant is een buitengewoon interessant gebied! Strategisch gelegen, op een steenworp van stedelijk gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *